Farmers svækker

Mange billeder er grå i højlysene, og/eller for mørke i skyggerne. Så skal de en tur i svækkeren.

En svækker nedsætter tætheden. Papirbilleder bliver lysere og negativer tyndere uden at ændre
kontrasten nævneværdigt. Den laver højlysene klarere, og giver tegning i skyggerne.

Opløsning A

Kemikalie Mængde Enhed
Vand 45° 100 ml
Kaliumferricyanid 10,0 g

Opløsning B

Kemikalie Mængde Enhed
Vand 45° 1 liter
Natriumtiosulfat 250,0 g

Hvis billedet er tørret, skal det ligge i vand i ca. 10 minutter, inden svækningen påbegyndes.

Brug 100 ml. A + 20 ml B + 200 ml vand. Blandingen kan kun holde 20 - 30 minutter. Bad i skål eller med en fin pensel eller en tot vat. Vær klar til stoppe svækningen med vand, for pludselig går det stærkt. Trækpapir kan også bruges til at suge svækker op med.

Herefter skal der skylles lidt, indtil den røde farve er væk, fikseres i 5 minutter, da svækningen ellers vil fortsætte. Til slut skylles som sædvanligt.

Man skal ikke bruge svækkere, hvis billedet kan reddes på anden måde, f. eks. ved at lave en ny kopi på et stykke blødere papir. Men nogen gange, kan et billede være umuligt at redde. Hvis der skal være mere tegning i mørke partier i billedet, det kan være mørkt hår, mellem træer eller i skygger i det hele taget, er det ideelt .
Kopier efter meget tynde negativer kan måske også reddes.

Hvis der svækkes lige efter fikseringen, skal der kun bruges opløsning A. Der er fikser nok i papirer, så længe det ikke er skyllet.

Det er svært at give en komplet brugsanvisning her, men du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker yderligere information.
 
 

Tilbage til hovedsiden                                    Tilbage til oversigten