Kemikalieoversigt

 
Betegnelse Andre navne Engelsk Kort beskrivelse
Hydrokinon Hydroquinon, puriss Hydroquinone Hård og langsom fremkalder. Giver varme toner. Virker ikke under 17°.
Metol Fotol, photo-rex Metol Blød og hurtig fremkalder, der giver kolde toner. Tåler store temperatursvingninger
Glycin   Glycin Udligningsfremkalder.
Kan forveksles med et andet glycin, der intet har at gøre med foto
Natriumsulfit   Sodium Sulfite Beskytter fremkalderen mod ilt, gør kornene mindre, og virker som alkali
Skal være vandfrit.
Natriumkarbonat Kulsurt natron, soda Sodium carbonate Alkali, men kan også bruges som slutbad
Skal være monohydrat
Borax  Natriumborat Borax,
Sodium Borate
Svagt alkalisk. Bruges i finkornsfremkaldere
Kaliumhydroxid Natriumhydroxyd,
Kautisk soda
Sodium hydroxide Meget stærk alkali. Angriber huden.
Skal være kemisk ren.
Kaliumbromid Bromkalium Pottassium bromide Slørfjerner. Kan desuden ændre billedtonen i det færdige billede.
Natriumtiosulfat Fiksersalt Sodium thiosulfate Støver meget. Må ikke komme i kontakt med fremkalder.
Natriumbisulfit Natriumdisulfit Sodium metabisulfite Det sure i fikser.Må ikke opløses i vand over 30°
Kaliumferricyanid Rød blodludsalt Pottasium ferricyanide Bruges i svækker og enkelte tonere.
Giftigt (brugtes tidligere til at farve spegepølser med!)
Natriumhexametafosfat Calgon   Neutraliserer kalk
Eddikesyre Iseddike Acetic acid (glacial) Fås i flere opløsninger, Jeg bruger 80 %.

Borax, eddikesyre og kaliumhydroxid kan også købes på apoteket, materialister m.m.

Denne fortegnelse er kun en oversigt over de kemikalier jeg har i mit mørkekammer, den er langt fra komplet.

Jeg har ikke skrevet noget om, hvor store portioner, du skal købe. Spørg dig frem om priserne. Det kan betale sig at købe stort ind. En tommelfingerregel jeg bruger er, at 500 gram koster dobbelt så meget som 100 gram.. Natriumsulfit bruges i mange sammenhænge, så den kan du roligt købe rigeligt af. Men køb ikke mere, end du regner med du får brugt.

Sidste:
Det er desværre meget svært at skaffe kemikalier i Danmark, så denne side har måske kun historisk interesse,

 

Tilberedning af kemikalier                                 Tilbage til hovedsiden