Omvendefremkaldelse af sort/hvide film

Som det kan ses af materialerne, er denne vejledning ikke af ny dato.Jeg har kun skrevet det af, jeg har aldrig prøvet selv, men hvis der er nogle der får lyst til at prøve, hører jeg gerne, hvordan det er gået.

Omvendefremkaldelse gør det muligt at fremstille diapositiver fra almindelige negativmaterialer - PanF, FP4 og HP4 - efter normal eksponering i kamera. Denne metode til fremstilling af lysbilleder er naturligvis kun praktisk, når der ikke ønskes flere kopier. De færdige dias vil fremtræde med en smuk, varm billetone - især når PanF
anvendes - og kornene vil være ekstremt fine.
 

EKSPONERING
Til almindelig brug kan man som bekendt tillade sig ret store afvigelser fra korrekt eksponering, fordi variationen i negativet stort set altid kan rettes ved fremstillingen af papirbilleder. Det er klart, at et sådant belysningsspillerum ikke eksisterer, når det drejer sig om omvendeproces, og derfor kan kun tillades meget lille
variation i kameraeksponeringen. Det må derfor tilrådes at anvende en belysningsmåler. Husk overeksponering giver for lyse billeder og undereksponering giver for mørke billeder.
 

MØRKEKAMMERLYS
Det er bedst slet ikke at anvende mørkekammerlys, men til momentvis belysning af  f. eks. mørkekammerur kan anvendes et meget mørk grønt filter Ilford nr. 908 GB.
 

BADENE

Fremkalder
Ilford Bromophen fremkalder i kontaktpapirstyrke, derefter tilsætning af følgende mængder natriumthiosulfat (fiksersalt):
                                                 PanF og HP4       8 g pr. liter
                                                 FP4                       12 g pr. liter

Dette fremkalderbad anvendes til både første og anden fremkaldelse.

Blegebad
                                Opløsning A:

                                                  Kaliumpermanganat          2 g
                                                  Vand op til  500 ccm

                                Opløsning B:

                                                 Koncentreret svovlsyre  10 ccm
                                                 Vand op til    500 cm

Disse forrådsopløsninger er godt holdbare. Til brug blandes lige dele A og B, som kasseres efter brug (bruges kun én gang).

Husk at komme syren i vandet - aldrig omvendt.
 

Klarebad
                                                Kaliummetabisulfit   25 g
                                                Vand op til   1000 g

Fikserbad
Et hærdefikserbad er nødvendig for at undgå beskadigelser af den efter blegebadet meget blødgjorte emulsion. Ilford Hypam fikser - med hærder - anbefales.
 

FREMGANGSMÅDEN

Ved metoden, som beskrives her, dannes først et negativt billede ved fremkaldese af det originale latente billede. Dette negative billede opløses så i blegebadet, hvorefter de resterende sølv-haloider efter eksponering og fremkaldelse danner det positive billede. Til slut fikseres i et hærdefikserbad.
 

1. Første fremkaldning
                                                12 min ved 20 grader

En almindelig spiral-fremkaldertank anbefales til første fremkaldelse. Fyld tanken med den anbefalede mængde fremkalder. Temperaturen skal være 20 grader, og tanken bør placeres i et vandbad, hvor temperaturen kan holdes konstant. Når fremkaldelsen startes, bevæges filmen kraftigt de første 30 sek. for at sikre, at alle luftblærer fjernes fra emulsionen. Derefter bevæges filmen ved at dreje fremkaldertankens spiral 5 sek. hvert 15. sek.

Omhyggelig kontrol af tid og temperatur ved første fremkaldelse er lige så vigtig som korrekt eksponering af filmen.

Da fremkalderen skal bruges igen til anden fremkaldelse, må den hældes i en flaske, medens fremkaldertanken skylles, indes den påfyldes blegebad.
 

2. Skylning
                                                3 min i rindende vand
 

3. Udblegning
                                                5 min. ved 18 - 21 grader.

Filmen skal bevæges kraftigt under hele blegningen, inden man flere gange løfter spiralen ud for straks efter at sænke den igen. Hvidt lys kan tændes efter, at filmen har været 30 sek. i blegebadet, og resten af processen kan foregå i fuldt lys (ikke dagslys).
 

4. Skylning
                                                2. min i rindende vand
 

5. Klarebad
                                                2 min. ved jævn bevægelse.
 

6. Skylning
                                                2. min i rindende vand
 

7. Anden belysning
Tag filmen ud af spiralen og udsæt den for lys svarende til 30 sek. fra en 100 wat pære i en afstand af ca. ½ m. Filmen må ikke underbelyses, men kan overeksponeres 2-3 gange, men ikke mere, ellers går det ud over højlysene.
 

8. Anden framkaldelse
                                                6 min ved 20 grader
Der anvendes samme bad som ved første fremkaldelse. Fremkaldelsestiden er ikke kritisk og vedbliver, til maksimum tæthed er opnået.
 

9. Fiksering
                                                10 min. ved 18-21 grader
Der anvendes hærde-fikserbad for at fjerne alle rester af sølvhaloider i højlysene samt hærde emulsionen.
 

10. Slutskylning
                                                30 min i rindende vand
En sidste skylning i vand tilsat fugtemiddel tilrådes før filmen hænges til tørring.
 
 

Tilbage til hovedsiden                                    Tilbage til oversigten